Københavns Politi Sangkor

Om koret

Københavns Politi Sangkor blev stiftet 13. marts 1913 som flerstemmigt mandskor for, som det fremgår af foreningens vedtægter: ”at synge for borgerne og derved bidrage til at fremme tillid og forståelse mellem borgere og politi”.

Politisangen er imidlertid af ældre dato, idet der allerede 14. Juni 1884 oprettedes et kor, som opnåede uhyre popularitet og gav talrige koncerter frem til 1908, hvor foreningen opløstes. Interessen for korsang bestod dog imidlertid, og efter udtalte ønsker og mange opfordringer stiftedes det nuværende kor fem år senere.

Københavns Politi Sangkor består for tiden af mellem 25 og 30 sangere, fordelt på 4 stemmegrupper. Repertoiremæssigt spænder koret vidt fra danske sange og salmer over klassiske korværker, opera– og operettekor til barbershop og musicals. Koret optræder ved såvel kirkelige som verdslige koncerter, enten a capella eller i samarbejde med pianist/ organist og/eller vokalsolist.

Foruden omfattende koncertvirksomhed indenfor landets grænser gæsteoptræder koret med jævne mellemrum i udlandet, ofte i kraft af internationale kontakter politikorene imellem. Københavns Politi Sangkor har således fremført koncerter i bl.a. de nordiske lande, Tyskland, England, Litauen og Rusland. 

Om dirigenten

Dirigenten Lars Jørgensen
58 år - organist ved Vallensbæk Kirke, hvor han har været de seneste 11 år. Udover sit virke som organist er Lars fast repetitør og sangunderviser ved Statens Teaterskole, ligesom han har været kapelmester på Nykøbing Falster Revyen.

Lars medvirker regelmæssigt som akkompagnatør og repetitør for danske kunstnere, og har siden 2005 været kunstnerisk medarrangør af den årlige Gadekærskoncert i Vallensbæk, med blandt andre Preben Kristensen, Bobo Moreno, Stig Rossen, Trine Gadeberg og Michael Carøe som medvirkende.